Chính sách môi trường
______

chung-nhan-moi-truong-yamaguchi

Yamaguchi luôn ý thức gắn liền lợi ích của công ty với lợi ích cộng đồng, đóng góp cho xã hội không chỉ bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ làm hài lòng khách hàng mà còn nỗ lực bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Chúng tôi cam kết:

– Tuân thủ các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương về vấn đề bảo vệ môi trường.

– Thiết lập mục tiêu và nội dung cụ thể về bảo vệ môi trường, theo dõi định kỳ, kiểm tra và điều chỉnh để đạt được mục tiêu.

+ Tiết kiệm tài nguyên đầu vào, thúc đẩy hoạt động tái chế.

+ Giảm thiểu tối đa rác thải, đặc biệt là các chất thải nguy hại. Xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

+ Phòng chống phát sinh hàng hỏng.

+ Tiêu dùng các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

+ Trồng thêm cây xanh và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

– Nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên, đảm bảo toàn thể nhân viên hiểu và thực hiện nghiêm túc chính sách.

– Phổ biến chính sách môi trường đến các khách hàng và nhà cung cấp, cùng phối hợp để nâng cao hiệu quả trong việc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Ngày 28 tháng 2 năm 2011
Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM