GBC

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy quang phổ AAS là loại thiết bị chuyên sử dụng để phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong môi trường không khí, đất, nước, phân bón và các sản phẩm nông nghiệp.

Model: XplorAA
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment