banner-yamaguchi

Hiển thị tất cả 4 kết quả

8.360.506 

Model: DG2018
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

4.988.996 

Model: BP-30 (DG-100FL)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Model: Axioscope
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Axiolab 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức


Sản phẩm liên quan

Model: PRISMO
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: SPECTRUM
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

2.500.000.000 

Model: ZEISS CONTURA
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: DURAMAX
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức