banner-yamaguchi

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Kính hiển vi Yamaguchi cung cấp là những sản phẩm với công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới

8.908.755 

Model: SZM7045-STL6A
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

9.045.992 

Model: SZM7045-STL2
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

8.360.506 

Model: DG2018
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

4.988.996 

Model: BP-30 (DG-100FL)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Model: CZ-1105
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMT-1 + MA502 + BD-LED
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: Xradia Versa
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Axioscope
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

8.375.000.000 

Model: EVO
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Smartproof 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Axiolab 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: TC5000 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản