banner-yamaguchi

SẢN PHẨMXEM TẤT CẢ

Kính hiển vi soi nổi

chitiet
8.908.755 

Model: SZM7045-STL6A
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

9.045.992 

Model: SZM7045-STL2
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Model: CZ-1105
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model: EMT-1 + MA502 + BD-LED
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Kính hiển vi phức hợp, sinh học

chitiet
8.360.506 

Model: DG2018
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

4.988.996 

Model: BP-30 (DG-100FL)
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Model: Axioscope
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Model: Axiolab 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi đồng tiêu

 

ZEISS Smartproof 5

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi điện tử quét

 

ZEISS EVO

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi tia X

 

ZEISS Xradia Versa​

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi đồng tiêu

 

ZEISS Smartproof 5

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi điện tử quét

 

ZEISS EVO

Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi tia X

 

ZEISS Xradia Versa​

Carl Zeiss/Đức

Phụ kiện

3.481.253 

Model: 144-LED Ring Light
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

3.426.498 

Model: 56-LED Ring Light
Hãng sản xuất: Yuyao Dagong/Trung Quốc

Model
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Model
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

KÍNH HIỂN VI CHÍNH HÃNG

– Tùy chọn thân kính và phụ kiện theo từng ứng dụng của khách hàng.

– Miễn phí tư vấn, demo sản phẩm mẫu.

– Miễn phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng.

– Bảo hành, bảo dưỡng theo chính sách của hãng sản xuất.

– Phụ kiện thay thế chính hãng.

Tài liệu

catalogue_zeiss_yamaguchi

Catalogue_Zeiss_Yamaguchi.PDF

Download

Liên hệ