GBC

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy quang phổ UV-VIS là máy quang phổ hấp thụ phân tử ngoại khả kiến UV-VIS, được dùng để thu, phân li và ghi lại phổ của một vùng phổ quang học nhất định.

Model: Cintra 2020
Hãng sản xuất: GBC Scientific Equipment